SES

Solunum çalışmalarından sonra, “ses” ile ilgili bir takım özellikleri de öğrenmemiz gerekmektedir. Sesimizi nasıl çıkaracağımız, iyi bir konuşma sesine sahip olabilmek için hangi noktalara dikkat edeceğimiz ve genelde sesin nitelikleri ile bir takım ses kusurlarını nasıl gidereceğimiz, konuşma eğitimi çalışmalarının başlangıcında özel bir önem taşımaktadır.

Hepimizin bildiği gibi ses, havanın ses tellerini titretmesiyle oluşur. Ama bu oluşumun doğru bir şekilde başlayıp tamamlanabilmesi için özen gösterilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Ses çıkarılırken, dil kökümüz normal duruşunu yitirir ve adeta kabararak biraz uzar. Tabii ki küçük dilin, diş etlerinin, dişlerin, dudakların, damakların ve çenelerin ( özellikle alt çenenin ) de önemli katkıları vardır. En doğrusu, burundan soluk aldıktan sonra dişleri sıkmadan alt çeneyi rahat bırakmak ve ağzı açmaktır. Özellikle alt çeneyi ve dişleri sıkarak, ağzı yamultarak konuşmaya yeltenmek hatalı bir davranıştır.

Çıkardığımız sesler, değişik özelliklerine göre birbirinden ayrılabilirler. Bu ayırımı yaparken sadece sesin gürlüğü ( şiddeti ) değil, çıkan sesin yüksekliği ve tınısı da dikkate alınmalıdır. Zaten sesin kalitesi, kirişlerin titreşme gücü ile ilintilidir ve bu güç, ses tınlatıcıları, yan kafa ve gırtlakta bulunan hava odacıkları aracılığı ile geliştirilebilir. İşte bu sebepten, sesin niteliklerini bilmek ve kendinize en uygun sesi bularak o perdeden konuşmayı öğrenmek durumundasınız. Ses denetimi üzerinde yapılacak çeşitli çalışmalar sırasında uygun ses perdenizi bulmaya ayrıca özen gösteriniz.

Ses tellerini gösteren video-1
Ses tellerini gösteren video-2

2.1 Sesin Nitelikleri

2.1.1 Şiddet
2.1.2 Yükseklik
2.1.3 Tını

2.2 İyi Bir Konuşma Sesinin Özellikleri

2.2.1 İşitilebilirlik
2.2.2 Akıcılık
2.2.3 Açıklık

2.3 Hoşa Giderlik

2.3.1 Bükümlülük/Esneklik

2.4 Ses Kusurları

2.4.1 Kuvvetsizlik
2.4.2 Ses Titrekliği
2.4.3 Tiz ve Keskin Ses

Kaynak: Konuşma Tekniği, Nuri Çevik, 2002, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Bu sayfada yazan bilgilerin aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin yazılı izni alınmadan kopyalanamaz. Sadece bu sayfaya bağlantı (link) verilebilir.

Pin It on Pinterest