TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

Eğitimin Hedefi :

Etkili sunum becerileri geliştirmiş olacaksınız.

Topluluk önünde konuşurken ses ve nefesinizi doğru ve etkin kullanacaksınız.

Topluluk karşısında etkileyici, anlaşılır ve ikna edici konuşacaksınız.

Sunum heyecanını enerjiye dönüştürebileceksiniz.

Topluluğun dikkatini sunum boyunca ayakta tutabileceksiniz.

Eğitimin İçeriği :

– Topluluk önünde konuşma

– Vurgu – Tonlama

– Konuşmada sözlü mesaj kullanımı

– Konuşmada sözsüz mesaj

– Hazırlıksız konuşma

– Hazırlıklı konuşma

– Zor katılımcılarla baş etme

– Etkili soru cevaplama

– Doğru telaffuz

-Ses, nefes eğitimi

Kimler Katılabilir : Genel Eğitim

 

Protokol Kuralları

Eğitimin Hedefi :

Protokol kelimesi geniş anlamda iş ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır. Protokol kuralları, önce işletmenin iş saygınlığının koruyucusu olduğu kadar, işletmeler arası ilişkilerde şekil yö­nünden izlenmesi gereken yolu gösterir.

Protokol kuralları, ayrıca, toplum yaşamında sosyal davranış kuralları ile birleşik ve iç içe uygulanır. Çağdaş toplumlarda, kişisel ve ailesel hayatın evrensel olarak benimsenen dokunulmazlığı saklıdır. Ancak özellikle resmî görevlerde bulunanlardan, tüm diğer meslek ve alanlarında hizmet verenlere kadar, insanların kendi yaşantı ve sosyal ilişkilerini kesin bir sınırla resmî özel ayırımına tâbi tutmaları olanaksızdır.

İnsanın, hangi meslek ya da alanda olursa olsun amacı, toplumda güvenilirlik ve saygınlık yaratmaktır. Sürekli başarı ve mutluluk buna bağlıdır. Toplum içinde kişilik, insanın çevresinde belirli bir yer kazanmasıdır. Ancak bu, öğrencilik yıllarından başlayarak gelişen ve kendini çevresine yavaş yavaş kanıtlayan bir olgudur. İnsanların kişiliği belirginleştikçe, toplumdaki ilişkileri daha çok ilgi toplar ve aynı zamanda bu ilişkiler daha yakından izlenir, gözlenir.

Eğitimin İçeriği :

Protokol ve Görgü

Protokol Nedir?

Güvenilirlik ve Saygınlık

Görgü Terbiye Nezaket Zarafet

Hitap Şekilleri

Genel

Astların Görevleri

Bayanlarla İlgili Hitap Şekilleri

Dikkat Edilmesi Gerekli Diğer Hususlar

Mektuplarda Hitap Şekli

Telefonla Konuşma

Telefonla Konuşmada Temel Nezaket Kuralları

Kıyafet

Ana İlkeler

Güzel Giyinmek

Hanımlar İçin Kıyafet

Renkler

Selamlaşma

Selamlamanın Önemi

Selamlamada Temel Kurallar

Selam Vermeyecek Olanlar

Toplumda Selamlaşma

Genel Nezaket Kuralları ve Davranış Usulleri

 

Kimler Katılabilir : Genel Eğitim

——————————————–

Topluluk Önünde Konuşma Alıştırması

Pin It on Pinterest